Αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δημιουργία συμπεριληπτικού σχολείου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής, καθώς επίσης και στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολείου στη Γενική Αγωγή.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 8/11/2021 – 31/1/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δημιουργία συμπεριληπτικού σχολείου

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κατοικιών, που βρίσκονται στην πόλη της Φλώρινας και έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 4/11/2021 – 10/1/2022 (ώρα 16:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας

Ανάπτυξη δράσεων και δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 28/3/2019 – 30/9/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη δράσεων και δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νέα προβλήτα small scale LNG στον τερματικό σταθμό Ρεβυθούσας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Κατασκευή νέας προβλήτας στο βορειανατολικό τμήμα της Ρεβυθούσας, η οποία θα εξυπηρετεί τη φόρτωση ΥΦΑ σε πλοία μικρής κλίμακας (1.000 m3 έως και 30.000 m3).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 4/11/2021 – 14/1/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέα προβλήτα small scale LNG στον τερματικό σταθμό Ρεβυθούσας

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κατοικιών, που βρίσκονται στην πόλη της Μεγαλόπολης και έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 4/11/2021 – 10/1/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης

Επέκταση ή/και Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικών Μονάδων Ειδικών Εκπαιδευτικών Κατευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Η παρούσα Πρόσκληση αναφέρεται την ακόλουθη εγκεκριμένη από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, δράση: Δράση 10.1α: Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκεται η επέκτση ή/και αναβάθμιση υποδομών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες, όπως καταγράφονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.</div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 10/7/2019 – 5/8/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επέκταση ή/και Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικών Μονάδων Ειδικών Εκπαιδευτικών Κατευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», αποσκοπεί στην καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες του συνόλου του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις, και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 29/11/2018 – 30/6/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παρεμβάσεις υποδομών παιδικής μέριμνας και άλλων υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δημιουργία ενός δικτύου υποδομών πρόνοιας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον πληθυσμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 15/5/2019 – 5/8/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις υποδομών παιδικής μέριμνας και άλλων υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων στη Στερεά Ελλάδα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση έργων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση/βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 3/11/2021 – 30/3/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης οδικών έργων στη Στερεά Ελλάδα

Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Απορρύπανση γηπέδου&nbsp;έκτασης 5.612.87τμ του Δήμου Αθηναίων στο&nbsp;Βοτανικό.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Νομός υλοποίησης</strong>: Νομαρχία Αθηνών – Πειραιώς</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 15/11/2021 – 31/12/2023 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό