Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Κατασκευή, εξοπλισμός και αναβάθμιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμώνμε στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 8/2/2016 – 15/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Κατασκευή, εξοπλισμός και αναβάθμιση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 8/2/2016 – 15/4/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση – ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αναβάθμιση, τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 1/2/2016

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση – ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), προαπαιτούμενων για την χρηματοδότηση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα» του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε πράξεις πόλεων που συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 3/2/2016 – 4/3/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στην Περιφέρεια Ηπείρου

Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και λοιπές υποδομές για ΑμεΑ, για τη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες είτε έχουν αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, είτε ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 17/11/2015 – 30/11/2015

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), η ύπαρξη των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση όλων των παρεμβάσεων αστικής κινητικότητας που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές» του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 3/2/2016 – 4/3/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Προώθηση της βιώσιμης και βιοκλιματικής αστικής ανάπτυξης, καθώς και ενεργειών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 24/11/2015 – 7/12/2015

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Yποδομές υγείας Περιφέρειας Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Μικρές παρεμβάσεις υποδομών και εξοπλισμός για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Υγείας και των Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 7/12/2015 – 28/2/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Yποδομές υγείας Περιφέρειας Ηπείρου

Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου της Περιφέρειας με σκοπό τη συμβολή των μνημείων στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 17/12/2015 – 30/6/2016 (ώρα 14:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Ηπείρου

Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία …

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας Αττικής και στην προστασία του μικροκλίματος και του φυσικού της περιβάλλοντος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 8/2/2016

έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία …