Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου στο δήμο Σερρών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου και οι οποίοι αφορούν τα αστικά, οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα των Σερρών.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 20/1/2020 – 20/5/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

e-INNO-Hub Δυτικής Αθήνας – Ανάπτυξη και διασύνδεση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προώθηση της ανάπτυξης και της διασύνδεσης της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα, καθώς και στη διάδοση και διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/1/2020 – 29/5/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
e-INNO-Hub Δυτικής Αθήνας – Ανάπτυξη και διασύνδεση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας

Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη δύο θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα στους τομείς, αφενός της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και, αφετέρου, της ανάπτυξης των πόλεων ως ευφυών και βιώσιμων οικοσυστημάτων διαβίωσης, απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και αναψυχής.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/1/2020 – 31/3/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα

Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για τη …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 12/12/2019 – 31/3/2020 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για τη …

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση υπό σύσταση επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, με την αξιοποίηση προϊόντων έρευνας ή/και καινοτομιών, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 (εξαιρουμένων της ίδρυσης τουριστικών καταλυμάτων). Δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 19/12/2019 – 14/4/2020 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) στην Δυτ. Μακεδονία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις διαχείρισης λυμάτων (έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων) σε οικισμούς των οποίων τα ανεπεξέργαστα λύματα διατίθενται σε υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 8/7/2019 – 23/12/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) στην Δυτ. Μακεδονία

Αναβάθμιση υποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p align=left>Συνολική αναβάθμιση των υποδομών&nbsp;του Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) στις εγκαταστάσεις τους στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 17/1/2020 – 30/4/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση υποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της …

Bελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p align=left>Δράσεις αποτελεσματικής οργάνωσης υπηρεσιών διαχείρισης των υδάτων και&nbsp;προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 16/9/2019 – 31/12/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Bελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Αναβάθμιση, συμπλήρωση, επέκταση ή/και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 16/1/2020 – 14/3/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση, συμπλήρωση, επέκταση ή/και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Φλώρινας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια των περιοχών παρέμβασης που εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Δήμου Φλώρινας.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Νομός υλοποίησης</strong>: Νομός Φλώρινας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 28/1/2019 – 31/3/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Φλώρινας