Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura …

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοπικοιλότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 19/11/2018 – 18/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura …

Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 12/11/2018 – 31/1/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων διαφόρων τομέων της οικονομίας στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία μέσω της εφαρμογής μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων που αφορούν το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 12/11/2018 – 31/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης …

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φλώρινα μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό πληθυσμό, στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία), καθώς και προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Φλώρινας
Περίοδος υποβολής: 18/6/2018 – 23/1/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φλώρινα μέσω του LEADER

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999, όπως ισχύει και στηρίζονται σε αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες διασφαλίζεται η ανταπόκριση των δομών στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου, αλλά κυρίως η βιωσιμότητά τους μετά το πέρας του προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 15/11/2018 – 21/5/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δράσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη του Ναυπλίου

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 5/11/2018 – 31/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη του Ναυπλίου

Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και την παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση της λειτουργίας του κυκλοφοριακού δικτύου στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, καθώς και αναβάθμιση της λειτουργικότητας της παραλιακής ζώνης της πόλης της Καλαμάτας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 5/11/2018 – 31/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και την παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας

Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ – 2η Πρόσκληση

Συνοπτική περιγραφή:

Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων όπως η απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 6/11/2018 – 30/4/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ – 2η Πρόσκληση

Προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «Ξενοκράτης»

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 25/6/2018 – 26/10/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «Ξενοκράτης»

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Η λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) παρέχει καθολική, προσιτή και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας για το σύνολο του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 – 1/7/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας