Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Συνοπτική περιγραφή: Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν ο Δήμος Ηρακλείου καθώς και φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται πολιτιστικά αγαθά ή προσφέρουν τουριστικές και πολιτιστικές υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος είναι να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες/προϊόντα στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Νομός υλοποίησης: Νομός Ηρακλείου
Περίοδος υποβολής: 16/9/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)

Συνοπτική περιγραφή: Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν φορείς και οργανισμοί της Κρήτης προκειμένου να αναπτύξουν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες/προϊόντα στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)

“Επενδύω στη Θεσσαλία”-Ενίσχυση νέων,νεοσύστατων & υπό σύσταση επιχ/σεων για την αξιοποίηση πατεντών ή & καινοτομιών,καθώς & υποστηρικτικών …

Συνοπτική περιγραφή:

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
“Επενδύω στη Θεσσαλία”-Ενίσχυση νέων,νεοσύστατων & υπό σύσταση επιχ/σεων για την αξιοποίηση πατεντών ή & καινοτομιών,καθώς & υποστηρικτικών …

Επιχορήγηση για τη Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση επιχορηγήσεων για τη Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 26/8/2019 – 14/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιχορήγηση για τη Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (2 Οικοτροφείων) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση επιχορηγήσεων για την Ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (2 Οικοτροφείων) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 19/8/2019 – 30/9/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (2 Οικοτροφείων) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά και επιδότηση ενοικίου στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Εξασφάλιση κατοικίας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 – 19/12/2019 (έως 16:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά και επιδότηση ενοικίου στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου

Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ στη Νότια Αττική

Συνοπτική περιγραφή:

Σχεδιασμός, λειτουργία και πιλοτική εφαρμογή, πρότυπων υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης τύπου «εξειδικευμένης θερμοκοιτίδας» με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (startups) από άτομα με αναπηρία και νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών (με ή χωρίς αναπηρία) που επιθυμούν να προσεγγίσουν την αγορά ατόμων με αναπηρία ή/και ατόμων με παρόμοιες ανάγκες, δηλ. άτομα τρίτης ηλικίας, οικογένειες με παιδιά κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 25/7/2019 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ στη Νότια Αττική

Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων & ειδικών ευπαθών ομάδων (ΣΒΑΑ Χανίων)

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες που θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Χανίων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων και ειδικών ευπαθών ομάδων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Νομός υλοποίησης: Νομός Χανίων
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων & ειδικών ευπαθών ομάδων (ΣΒΑΑ Χανίων)

Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης για ωφελούμενους κατοίκους της περιοχής ΣΒΑΑ Ηρακλείου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Νομός υλοποίησης: Νομός Ηρακλείου
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Ανάδειξη χαρακτηριστικών τοποσήμων και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στα Τρίκαλα

Συνοπτική περιγραφή:

Αισθητική ανάπλαση, περιβαλλοντική αναβάθμιση και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων, δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «Τρίκαλα – Μια ανοιχτή Πόλη – Πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Νομός υλοποίησης: Νομός Τρικάλων
Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 – 28/2/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάδειξη χαρακτηριστικών τοποσήμων και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στα Τρίκαλα