Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Προδημοσίευση του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Δηλώσεις της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ. Crecu και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη μετά τη συνάντησή …

Συνοπτική περιγραφή:

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, μετά τη συνάντηση με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Κορίνα Κρέτσου δήλωσε:

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Δηλώσεις της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ.Crecu και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Σταθάκη μετά τη συνάντηση …

Συνοπτική περιγραφή:

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, μετά τη συνάντηση με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Κορίνα Κρέτσου δήλωσε:

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσω καταλόγου για την ανάθεση του έργου Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης …

Συνοπτική περιγραφή:

Έναρξη υποβολής προσφορών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Αρχής Πιστοποίησης για την ανάθεση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης” με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, στο τεύχος του Διαγωνισμού που είναι αναρτημένο στα Σχετικά αρχεία.

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συνοπτική περιγραφή:

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.  

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Το URBACT III ξεκίνησε: 21 Προτάσεις δημιουργίας δικτύων σχεδιασμού δράσης του προγράμματος URBACT αναζητούν πόλεις εταίρους για …

Συνοπτική περιγραφή:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία δικτύων σχεδιασμού δράσης (action planning networks) στο πλαίσιο του νέου προγράμματος URBACT III.

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις

Δημοσιεύθηκε η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)

Συνοπτική περιγραφή:

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκριθείσα από τον Υπουργό Οκονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Φωτάκη, η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

Είδος: Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ – Νέα & Ανακοινώσεις