Δραστηριότητες διακυβέρνησης της Στρατηγικής EUSAIR

Συνοπτική περιγραφή:

Αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων δραστηριοτήτων διακυβέρνησης της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) για το έτος 2018.

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δραστηριότητες διακυβέρνησης της Στρατηγικής EUSAIR

Explore the Aegean – Δράση για νέους 18-30 ετών

Συνοπτική περιγραφή:

Μια πρωτότυπη δράση για νέους 18-30 ετών διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δίνοντας τους την ευκαιρία να ταξιδέψουν απο 7 έως 10 ημέρες το καλοκαίρι του 2019 σε νησιά του Αιγαίου και να γνωρίσουν συγχρηματοδοτούμενα έργα απο την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Explore the Aegean – Δράση για νέους 18-30 ετών

Έναρξη του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης»

Συνοπτική περιγραφή:

Ξεκινάει σήμερα και μέχρι 18/03/2019 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έναρξη του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης»

Επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ για τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ικανοποιηθεί το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ανάγκη υποστήριξης βιώσιμων επενδύσεων στον τουριστικό τομέα.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ για τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Παρουσίαση της 5ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 στην Αλεξανδρούπολη στις 20 Φεβρουαρίου …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, η Βουλγαρική Εθνική Αρχή και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, διοργανώνουν ημερίδα παρουσίασης της 5ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΜμΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές», την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, στις 11:00πμ, στην Αλεξανδρούπολη (ξενοδοχείο Astir Egnatia) παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ευστάθιου Γιαννακίδη.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρουσίαση της 5ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 στην Αλεξανδρούπολη στις 20 Φεβρουαρίου …

Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη …

Συνοπτική περιγραφή:

Τροποποιούνται, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις προσκλήσεις των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση».

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη …

Διαγωνισμός φωτογραφίας #MySocialEurope

Συνοπτική περιγραφή:

Με στόχο να προβάλει την Κοινωνική Ευρώπη και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τους νέους σχετικά με θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει το διαγωνισμό φωτογραφίας #MySocialEurope.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαγωνισμός φωτογραφίας #MySocialEurope

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για …

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε ο προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Δράσης “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά υλικά» – «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό»” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ).

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για …

Ενημερωτική εκδήλωση του Προγράμματος URBACT III για τη νέα και τελευταία πρόσκληση για το σχηματισμό Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων

Συνοπτική περιγραφή:

Ενημερωτική εκδήλωση του Προγράμματος URBACT III για τη νέα και τελευταία πρόσκληση για το σχηματισμό Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων, που θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο Tin Pan Alley, στην Πλατεία Ασωμάτων, στις 28 και 29 Ιανουαρίου 2019.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενημερωτική εκδήλωση του Προγράμματος URBACT III για τη νέα και τελευταία πρόσκληση για το σχηματισμό Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία – Ενημερωτικές εκδηλώσεις …

Συνοπτική περιγραφή:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία” έχει εκδοθεί πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αύξηση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και την τόνωση της απασχόλησης.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία – Ενημερωτικές εκδηλώσεις …