Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>To&nbsp;Εθνικό Αναπτυξιακό συνέδριο για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 πραγματοποιείται στις 17 Ιανουαρίου 2020, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.</p>
<p>Το Συνέδριο σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του διαλόγου όλων των παραγωγικών δυνάμεων, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και των αρμόδιων αρχών για τη χάραξη πολιτικής.&nbsp; Στόχο έχει τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, για όλα τα κρίσιμα αναπτυξιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα της νέας προγραμματικής περιόδου.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Σεμινάριο ESPON στο Ελσίνκι: «Η κατάσταση του Ευρωπαϊκού Εδάφους – Η Ψηφιακή Οικονομία ανοίγει το δρόμο για την Εδαφική Συνοχή»

Συνοπτική περιγραφή:

«Χρειαζόμαστε όλους εσάς – την κοινότητα ESPON – προκειμένου να προωθήσετε το έργο που κάναμε μαζί στο ESPON και για το οποίο είμαστε περήφανοι. Είτε είστε δικαιούχοι ή ερευνητές, ή σύμβουλοι ή Εθνικά Σημεία Επαφής ESPON, έχετε συνεισφέρει στη δημιουργία αυτής της «τράπεζας» γνώσεων, η οποία διαμορφώνει ένα νέο τρόπο ανάπτυξης στρατηγικών, έναν τρόπο που ακολουθεί μια προσέγγιση τοποκεντρική, αλλά που στην πραγματικότητα είναι ανθρωποκεντρική».

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σεμινάριο ESPON στο Ελσίνκι: «Η κατάσταση του Ευρωπαϊκού Εδάφους – Η Ψηφιακή Οικονομία ανοίγει το δρόμο για την Εδαφική Συνοχή»

Σεμινάριο ESPON στο Ελσίνκι: «Η κατάσταση του ευρωπαϊκού χώρου – Η Ψηφιακή Οικονομία ανοίγει το δρόμο για την Εδαφική Συνοχή»

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>«Χρειαζόμαστε όλους εσάς – την κοινότητα ESPON – προκειμένου να προωθήσετε το έργο που κάναμε μαζί στο ESPON και για το οποίο είμαστε περήφανοι. Είτε είστε δικαιούχοι ή ερευνητές, ή σύμβουλοι ή Εθνικά Σημεία Επαφής ESPON, έχετε συνεισφέρει στη δημιουργία αυτής της «τράπεζας» γνώσεων, η οποία διαμορφώνει ένα νέο τρόπο ανάπτυξης στρατηγικών, έναν τρόπο που ακολουθεί μια προσέγγιση τοποκεντρική, αλλά που στην πραγματικότητα είναι ανθρωποκεντρική».</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σεμινάριο ESPON στο Ελσίνκι: «Η κατάσταση του ευρωπαϊκού χώρου – Η Ψηφιακή Οικονομία ανοίγει το δρόμο για την Εδαφική Συνοχή»

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Χαροκόπειου Παν/μιου

Συνοπτική περιγραφή:

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπειο Παν/μιο ανακοίνωσαν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της υποστήριξης παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Χαροκόπειου Παν/μιου

Αφιέρωμα του ευρωπαϊκού ειδησεογραφικού φορέα EURONEWS στο έργο Rural Broadband – Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές 'λευκές' …

Συνοπτική περιγραφή:

Ο ευρωπαϊκός ειδησεογραφικός φορέας EURONEWS στην εκπομπή Smart Regions κάνει αφιέρωμα στο έργο “Broadband Network Development in white rural areas of Greece” που αναδεικνύει την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην ελληνική περιφέρεια. Το έργο επιλέχθηκε μαζί με 12 άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, από το EURONEWS, στο πλαίσιο ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής στις περιφέρειες της ΕΕ.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αφιέρωμα του ευρωπαϊκού ειδησεογραφικού φορέα EURONEWS στο έργο Rural Broadband – Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές 'λευκές' …

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Συνοπτική περιγραφή:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε  3.771 οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Πείτε τη γνώμη σας: δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το 2014 με την υποστήριξη του ΕΚΤ, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πείτε τη γνώμη σας: δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας …

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την Πολιτική της Συνοχής από την Ευρωπαϊκή …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την πολιτική της συνοχής.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την Πολιτική της Συνοχής από την Ευρωπαϊκή …

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας, Κορκ, Ιρλανδία, 14 & 15 Μαΐου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας 2020 θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαΐου 2020 στο Δημαρχείο της πόλης Κορκ στην Ιρλανδία. Η ετήσια συνάντηση που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πόλη Κορκ και τη Σύνοδο “Our Ocean Wealth” αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις σχετικά με την θαλάσσια οικονομία.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας, Κορκ, Ιρλανδία, 14 & 15 Μαΐου 2020