Προ-επιλογή προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές–κύκλος …

Συνοπτική περιγραφή:

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προ-επιλογή προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές–κύκλος …

Γαλάζια Οικονομία – Νέα Πρόσκληση με € 18,7 εκατομμύρια διαθέσιμα για χρηματοδότηση

Συνοπτική περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ανακοίνωσε τη νέα Πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 18,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Γαλάζια Οικονομία – Νέα Πρόσκληση με € 18,7 εκατομμύρια διαθέσιμα για χρηματοδότηση

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών …

Συνοπτική περιγραφή:

Ανακοινώθηκε ο Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και οι Απορρίψεις των Επενδυτικών Σχεδίων, με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των  5.962 επενδυτικών σχεδίων που προκρίθηκαν σε αξιολόγηση, στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών …

Ενίσχυση 411,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ σε 2.527 μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση 411,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ σε 2.527 μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Συνοπτική περιγραφή:

Ανακοινώθηκαν απο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων για τη δράση “Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” μετά την εξέταση των ενστάσεων. Ο οριστικός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων με δεκαπέντε (15) επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης πράξεων, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 1.904.882,39€.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Εντάξεις στο πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Συνοπτική περιγραφή:

Εκδόθηκε Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” βάσει της οποίας θα ενισχυθούν 723 έργα/επενδυτικά σχέδια.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εντάξεις στο πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νέες δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων: Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση και Εργαλειοθήκη …

Συνοπτική περιγραφή:

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη δύο νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Νέες δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων: Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση και Εργαλειοθήκη …

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών …

Συνοπτική περιγραφή:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτους 2018-2019, για τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών …

Αποτελέσματα αξιολόγησης για τα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Συνοπτική περιγραφή:

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων για τη δράση “Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” ανακοινώθηκαν απο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αποτελέσματα αξιολόγησης για τα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ημερίδα με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική ταυτότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου …

Συνοπτική περιγραφή:

To Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης) διοργανώνουν την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα, ημερίδα με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική ταυτότητα.

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ημερίδα με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική ταυτότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου …