Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 12/11/2018 – 31/1/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία

Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura …

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοπικοιλότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 19/11/2018 – 18/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura …

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων διαφόρων τομέων της οικονομίας στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία μέσω της εφαρμογής μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων που αφορούν το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 12/11/2018 – 31/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης …

Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, σύμφωνα με τον Ν. 2716/1999, όπως ισχύει και στηρίζονται σε αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες διασφαλίζεται η ανταπόκριση των δομών στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου, αλλά κυρίως η βιωσιμότητά τους μετά το πέρας του προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 15/11/2018 – 21/5/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φλώρινα μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Στήριξη βασικών τοπικών υπηρεσιών και των σχετικών υποδομών μικρής κλίμακας για τον αγροτικό πληθυσμό, στήριξη των αντίστοιχων υποδομών στον πρωτογενή τομέα (αγροτική οδοποιία), καθώς και προστασία των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Φλώρινας
Περίοδος υποβολής: 18/6/2018 – 23/1/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Φλώρινα μέσω του LEADER

Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και την παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση της λειτουργίας του κυκλοφοριακού δικτύου στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, καθώς και αναβάθμιση της λειτουργικότητας της παραλιακής ζώνης της πόλης της Καλαμάτας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 5/11/2018 – 31/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πλέγμα αναπλάσεων στο ιστορικό κέντρο και την παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας

Δράσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη του Ναυπλίου

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 5/11/2018 – 31/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη του Ναυπλίου

Aναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω ΕΣΠΑ

Συνοπτική περιγραφή:

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων οι προσλήψεις 5.822 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Aναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω ΕΣΠΑ

2η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Συνοπτική περιγραφή:

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, από 7 έως 11 Νοεμβρίου 2018, διοργανώνεται η Έκθεση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κ.ΑΛ.Ο. ΑΤΗΕΝS EXPO ’18, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην καρδιά της Αθήνας, στους χώρους του παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο αίθριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Προδημοσίευση της δράσης Επιχορήγηση υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Συνοπτική περιγραφή:

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας εξέδωσε προδημοσίευση για τη δράση Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνική και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προδημοσίευση της δράσης Επιχορήγηση υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)