Υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS με αξιοποίηση των κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας (εμπορικό …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δημιουργία ενός μηχανισμού επιχειρηματικής εκκόλαψης και περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης των ικανοτήτων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή/και προώθηση της αυταπασχόλησης νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ Αθήνας), με έμφαση στην περιοχή του εμπορικού τριγώνου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 7/12/2021 – 31/12/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS με αξιοποίηση των κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας (εμπορικό …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *