Η μετάβαση της EUSAIR προς την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το Forum των Εμπορικών Επιμελητηρίων Αδριατικής-Ιονίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα της Ιταλίας, διοργανώνουν μια σειρά από τρία διαδικτυακά εργαστήρια με τίτλο «Περιβαλλοντικά ζητήματα&nbsp;και οι δράσεις της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το 2050». Το πρώτο από τα τρία εργαστήρια έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2021 και είχε ως στόχο την οικοδόμηση κοινών αντιλήψεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη σύνδεση μεταξύ των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ και των κανονισμών παραγωγής και κατανάλωσης.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Η μετάβαση της EUSAIR προς την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *