Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Χρηματοδότηση ερευνητικών υποδομών των δημόσιων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Θεσσαλίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Θεσσαλίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 15/12/2021 – 31/1/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *