Ψηφιακές εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη δράσεων ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ψηφιακές υπηρεσίες διοίκησης προς τους πολίτες κλπ.)</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/11/2021 – 31/12/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ψηφιακές εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *