Προώθηση – προβολή φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μάνης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παρεμβάσεις προώθησης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μάνης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 18/10/2021 – 23/12/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση – προβολή φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μάνης

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *