Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Ελλάδα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην&nbsp;Περιφέρεια&nbsp;Δυτ. Ελλάδας, που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 6/10/2020 – 4/11/2020 (ώρα 15:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Ελλάδα

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *