Δράσεις επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού Φορέων του Δημοσίου Τομέα [ΠΡ 58]

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης των σωφρονιστικών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 11/10/2021 – 13/6/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού Φορέων του Δημοσίου Τομέα [ΠΡ 58]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *