Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών εκπαίδευσης ή/και δια βίου μάθησης στη Δυτική …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και&nbsp;συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών εκπαίδευσης ή/και Δια Βίου Μάθησης στη Δυτική Αθήνα.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/8/2021 – 20/9/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών εκπαίδευσης ή/και δια βίου μάθησης στη Δυτική …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *