Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις μονάδες υγείας της Στερεάς Ελλάδας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβάθμιση των υποδομών των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και δράσεις παροχής υπηρεσιών, που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης COVID-19.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/4/2021 – 30/4/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις μονάδες υγείας της Στερεάς Ελλάδας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *