Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Πιλοτική εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (λογισμικών ή/και εργαλείων) σε σχολικές μονάδες της προσχολικής εκπαίδευσης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 2/4/2021 – 30/6/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *