Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 5/4/2021 – 5/7/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *