Παράταση της δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020-2021

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως τις 7/8/2020.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση της δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020-2021

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *