Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Α' κύκλος)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης και διαλογής στην πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ηπείρου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 20/8/2020 – 19/11/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Α&apos; κύκλος)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *