Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή της δράσης Νταντάδες της γειτονιάς με πόρους του ΕΣΠΑ

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Με πόρους του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση",&nbsp;θα&nbsp; σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί πιλοτικά η&nbsp;δράση "Νταντάδες της γειτονιάς",&nbsp;ένα&nbsp;σύστημα εξυπηρέτησης γονέων για την φύλαξη των παιδιών τους.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή της δράσης Νταντάδες της γειτονιάς με πόρους του ΕΣΠΑ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *