Ευρωπαϊκή Έκθεση για τη Γαλάζια Οικονομία 2020

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Τον Ιούνιο του 2020,&nbsp;η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τη Γαλάζια Οικονομία 2020, η οποία παρέχει μια επισκόπηση όλων των οικονομικών τομέων, που σχετίζονται με τους ωκεανούς και το παράκτιο περιβάλλον κατά μήκος της ΕΕ.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ευρωπαϊκή Έκθεση για τη Γαλάζια Οικονομία 2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *