Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγέλματικής Ζωής (Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών) 2020-2021

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παροχή στα ωφελούμενα άτομα (μητέρες, ατομα που έχουν την επιμέλεια κλπ) θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε Δομές Φορέων (Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης)</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 17/7/2020 – 5/8/2020 (και ώρα 23:59)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγέλματικής Ζωής (Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών) 2020-2021

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *