Δίκτυο διασφάλισης δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας&nbsp;COVID-19.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Θεσσαλίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Θεσσαλίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 27/7/2020 – 30/9/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δίκτυο διασφάλισης δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *