Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παροχή δέσμης συνεκτικών υποστηρικτικών ενεργειών σε ανέργους ειδικών κοινωνικών ομάδων της Πόλης του Πειραιά από 30 ετών και άνω με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους και την προώθησή τους στην απασχόληση.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/6/2020 – 31/12/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *