Χάρτης πορείας για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η αναφορά "Χάρτης πορείας για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου"&nbsp;παραθέτει στοιχεία και δεδομένα για την εφαρμογή και διαχείριση των Πολιτιστικών Διαδρομών (Cultural Routes) της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Χάρτης πορείας για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *