Υποστήριξη Δικαιούχων του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ (ETΠΑ)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη Δικαιούχων του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 για την ωρίμανση και υλοποίηση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/6/2020 – 31/7/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη Δικαιούχων του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ (ETΠΑ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *