Μηχανισμός συντονισμού κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p align=left>Δημιουργία μηχανισμού συντονισμού της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/7/2020 – 31/12/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μηχανισμός συντονισμού κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *