Δημοσίευση έκθεσης σχετικά με τις Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δημοσιεύθηκε έκθεση της Spatial Foresight&nbsp;που προσφέρει μία νέα οπτική σχετικά με το πώς μπορεί να ξεπεραστεί το τέλμα στο οποίο έχουν εκπέσει οι Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την έλλειψη ιδίας χρηματοδότησης.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημοσίευση έκθεσης σχετικά με τις Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *