Δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας στην Δυτ. Ελλάδα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Aναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την παρακολούθηση και τη διάγνωση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος, για τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων στην αγορά εργασίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/7/2020 – 31/12/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας στην Δυτ. Ελλάδα

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *