Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στους αναθεωρημένους ισχύοντες ΠΕΣΔΑ ως&nbsp;πρώτη χρηματοδοτική προτεραιότητα για το ΕΣΠΑ 2014-2020.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/6/2020 – 31/12/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *