Συνέχιση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 12:00μμ, ανοίγει το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) για τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα "Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ" και θα παραμείνει ανοιχτό έως την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μμ.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Συνέχιση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *