Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη δύο θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα στους τομείς, αφενός της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας και, αφετέρου, της ανάπτυξης των πόλεων ως ευφυών και βιώσιμων οικοσυστημάτων διαβίωσης, απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και αναψυχής.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Αττικής</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Αττικής</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/1/2020 – 31/3/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία θεματικών μικρο-θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *