Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου στο δήμο Σερρών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου και οι οποίοι αφορούν τα αστικά, οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα των Σερρών.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 20/1/2020 – 20/5/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *