Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων και υποδομών – ΟΧΕ Ρεθύμνου

Συνοπτική περιγραφή:

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, στην περιοχή παρέμβασης της στρατηγικής ΟΧΕ Ρεθύμνου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 1/12/2019 – 2/3/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων και υποδομών – ΟΧΕ Ρεθύμνου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *