Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 14/12/2018 – 15/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *