Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, όπως οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί, τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 30/11/2019 – 28/2/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *