Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 21/11/2019 – 21/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *