Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και κάλυψη οικισμών που δεν εμπίπτουν στις προτεραιότητες της Οδηγίας 91/271, αλλά παρόλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας, καθώς και την παράκτια ζώνη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 13/11/2019 – 14/1/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *