Βελτίωση – αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος οικισμών Περιφέρειας Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα βελτίωσης – αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων και οικισμών της Περιφέρεις Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 4/11/2019 – 10/2/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση – αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος οικισμών Περιφέρειας Κρήτης

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *