88 – Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (κτίρια Υγείας) στην Δυτ. Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια υγείας (Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας).

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 5/6/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
88 – Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (κτίρια Υγείας) στην Δυτ. Μακεδονία

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *