Υποστηρικτικές δράσεις για το έργο Σύζευξις ΙΙ [ΠΡ_46]

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστηρικτικά έργα για την υλοποίηση του ενιαίου δικτύου “Σύζευξις II”, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση, οργάνωση, δομή, παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας του, καθώς και tη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 21/10/2019 – 30/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστηρικτικές δράσεις για το έργο Σύζευξις ΙΙ [ΠΡ_46]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *