Βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕ Αρκαδίας

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση της προσβασιμότητας στους οικισμούς της περιοχής παρέμβασης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 29/3/2019 – 27/9/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην ΠΕ Αρκαδίας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *