Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος στην ΠΕ Αρκαδίας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενισχύσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 24/12/2018 – 27/9/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος στην ΠΕ Αρκαδίας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *