Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού στην ΠΕ Αρκαδίας

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 24/12/2018 – 25/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού στην ΠΕ Αρκαδίας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *