Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), δυναμικότητας 28 περίπου ατόμων και για διάστημα 24 μηνών, των οποίων οι υποδομές και ο εξοπλισμός έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 9/9/2019 – 10/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Ηπείρου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *