Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 20/9/2019 – 19/12/2019 (ώρα 11:00πμ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *