Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου για την ανάγκη υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφειά της.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *