Επενδύω στη Θεσσαλία – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών και καινοτομιών

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 17/9/2019 – 18/10/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επενδύω στη Θεσσαλία – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών και καινοτομιών

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *