Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ (Β' κύκλος)

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή κινήτρων –με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του  επιτοκίου– για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 16/9/2019 (Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ (Β' κύκλος)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *