Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών στο πεδίο της πρόληψης της χρήσης ουσιών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 20/9/2019 – 15/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *